woensdag 8 augustus 2012

Zorgtoeslag 2013

Na 1 januari 2013 veranderen een aantal zaken omtrent de zorgtoeslag. Zo wordt deze o.a. afhankelijk van het vermogen. Personen met een hoog eigen vermogen ontvangen minder of geen zorgtoeslag meer.


Bijdrage zorgverzekering
Mensen met een lager inkomen zullen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de kosten van de zorgverzekering. Dit noemt men zorgtoeslag. De bijdrage wordt vastgesteld aan de hand van het verdiende inkomen van een individu of gezin. Als vuistregel geldt: hoe lager het inkomen, hoe hoger de zorgtoeslag 2013. Vanaf 2013 gaat er dus iets veranderen. Het vermogen gaat reen rol spelen bij het recht op zorgtoeslag.


Vermogenstoets
Er is een nieuwe wet die het mogelijk maakt het vermogen te toetsen om vervolgens te bepalen op hoeveel zorgtoeslag er recht is. Deze wet is door de eerste kamer al goedgekeurd. Deze toets gaat gelden voor de jaren vanaf 2013. Indien iemands vermogen hoger is dan het heffingvrije vermogen uit inkomsten vanuit sparen en beleggen (box 3) +   80.000 euro, heeft deze persoon geen recht meer op zorgtoeslag.

De Nederlandse overheid is van mening dat de zorgtoeslag alleen bij mensen terecht moet komen die deze echt nodig hebben. Mensen met een vermogen boven de vermogensgrens hebben volgens de overheid geen ondersteuning nodig door middel van zorgtoeslag.